• Just Arrived

Vad menas med mycket god svenska?

— Kraven på hur bra svenska medarbetare behöver kunna skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare och olika tjänster. Men definitionen av vad “bra svenska” är kan också variera mellan olika personer. När vi pratar med våra kunder, våra kandidater och även när vi internt pratar om kravprofiler utgår vi alltid från samma definitioner. Det hjälper oss mycket när vi ska matcha kandidater till uppdrag, säger Lova Westlund som arbetar Operations Manager på Just Arrived.


Grundläggande kunskaper i tal och skrift

En person som har grundläggande kunskaper i det svenska språket kan föra enkla dialoger som att till exempel beställa en kaffe, fråga hur någon mår osv. Personen förstår ofta svenska bättre än vad hen kan prata. Man förstår enkla instruktioner och kan svara på enkla frågor, men har svårt att följa diskussioner och långa samtal.

Goda kunskaper i tal och skrift

En person som har goda kunskaper i det svenska språket kan utan större hinder tala och förstå svenska. Främst är det muntligt och hörförståelsen som bidrar till den goda förståelsen. En person med goda kunskaper i svenska kan följa konversationer och även själv delta muntligt i dialoger och enklare diskussioner. Personen har ofta bra läsförståelse och kan ta till sig instruktioner men kan sällan skriva svenska grammatiskt korrekt.

Mycket goda kunskaper i tal och skrift

En person som har mycket goda kunskaper i det svenska språket kan utan svårighet föra sig i alla sammanhang. Brytning finns, och grammatiken är inte alltid helt korrekt, men ordförrådet är mycket gott och den grundläggande grammatiken finns på plats. Personen kan läsa och förstå skriven svenska helt utan svårigheter, och även skriva fullt begriplig svenska, om än med lite grammatikfel och eventuella stavfel.

Flytande

En person som är flytande i det svenska språket har antingen svenska som modersmål, har bott i Sverige under lång tid eller på något annat sätt förvärvat flytande svenskakunskaper. Flytande innebär att en person är det i både tal, förståelse och skrift.


469 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla