top of page

Just Arrived – 8 år, hundratals individer in på arbetsmarknaden och hundratals miljoner i samhällsbesparingar

Just_arrived_logotype black_RGB.png

Publicerad 8 februari 2024

Efter att i 8 år ha skapat hundratals arbetsmöjligheter för utrikesfödda individer som befunnit sig långt ifrån arbetsmarknaden har Just Arrived i veckan tvingats stänga ner verksamheten då utmaningarna för fortsatt drift har blivit för stora. Nedan delar vi med oss av ett antal reflektioner om resan som varit.
 

2015 tog Sverige emot en flyktingström med anledning av kriget i Syrien. I kölvattnet av detta gick ett antal entreprenörer och eldsjälar ihop med målet att ta vara på all nyanländ talang - och därmed kunna bidra till lösningen på den arbetsbrist som fortfarande råder i Sverige.
 

Initiativet, som blev Just Arrived, var ambitiöst, och sprunget ur uppfattningen att ett arbete i det nya hemlandet, möjligheten att kunna försörja sig själv och sin familj, har en positiv inverkan på varje individ. Men även ur en frustration över att statliga insatser inte räcker till. Därför behövde fler privata aktörer bidra aktivt till integration på arbetsmarknaden.
 

Sedan starten har vi som arbetat med Just Arrived träffat tusentals talanger som kommit till Sverige av många olika skäl. Genom digitala tester - oavsett roll - av kognitiv förmåga, och genom att kartlägga personliga drivkrafter, har vi kunnat identifiera, coacha och matcha ut hundratals kandidater till arbeten, med målet att sedan kunna erbjuda en långsiktig anställning hos våra kunder.
 

Tiderna förändras och bolaget har med hjälp av tålmodiga investerare, engagerade kandidater och kunder tagit sig igenom såväl pandemin som övergången från initial non-profit till affärsdrivet rekryterings- och bemanningsföretag (2021 utsågs Just Arrived till Årets Mångfaldsföretag). Men i det marknadsklimat som idag råder har det inte längre varit möjligt för oss att driva en finansiellt hållbar verksamhet. Det är tydlig påminnelse om att den samhällsnytta som bolaget skapat - och som drivit oss - behöver vara underbyggt av en affärsmodell som möjliggör god finansiell hållbarhet.
 

Vi är fortsatt övertygade om att det går att kombinera den samhällsnytta vi skapat med finansiell hållbarhet och lönsamhet. Men trots många bra dialoger har vi i dagarna tvingats inse att verksamheten inte kunnat fortskrida i nuvarande form - och därmed valt att ansöka om konkurs.
 

Genom åren har vi tillsatt kandidater i flera hundra uppdrag, inom tech, transport, service, industri och marknad. Vi har 32 000 aktiva kandidater i vår databas som är öppna för en ny möjlighet. Vi har sett en positiv utveckling inom ett flertal kundsegment där de kunnat kompromissa med bland annat språkkravet (för ska det verkligen vara nödvändigt att kunna uttrycka sig på felfri svenska i tal och skrift?). Vi har sett kandidater börja med en yrkesroll långt under sin utbildnings- och erfarenhetsnivå, för att bli “upptäckt” av vår kund och på kort tid tagit steg till högre chefsroller.
 

Uppskattningsvis har Just Arriveds arbete sedan start resulterat i besparingar för samhället om upp till 253 miljoner kronor*. Kandidater från jordens alla hörn har fått en väg in till sitt första jobb på en för dem helt ny arbetsmarknad, i en ny kultur, med ett nytt arbetssätt. Vi är oerhört stolta över vad vi åstadkommit, och den positiva samhällspåverkan som så många har bidragit till längs vägen: kandidater, kunder, medarbetare och investerare. Till er vill vi rikta ett stort tack.
 

Vi ser med tillförsikt på framtiden för den vision som låg till grunden för Just Arrived redan 2016 - och tror att den kompetens, de processer och verktyg som vi byggt sedan start kommer kunna fortsätta skapa samhällsnytta på ett hållbart sätt som en del av andra verksamheter.

 

*Källa: https://ekonomihandboken.se/den-nyliberala-politiken/vad-kostar-arbetslosheten/

bottom of page