top of page
JUST ARRIVED _ by Daniela Spiroska-117.jpg

Hjälp med arbetstillstånd.

Behöver du hjälp med arbetstillstånd? Just Arrived är ett rekryteringsföretag som hjälper utländsk talang till sitt första eller andra jobb i Sverige. Är du en arbetsgivare som tänker anställa personal utanför EU kan vi hjälpa till med hela ansökningsprocessen om arbetstillstånd, eller bara förlänga en anställds utgående arbetstillstånd. Just Arrived är ett certifierat företag med tillgång till Migrationsverkets snabbspår. Kontakta oss om ni har frågor om arbetstillstånd så ska någon av våra erfarna konsulter hjälpa dig, eller läs mer om arbetstillstånd på Migrationsverket

Att ansöka om arbetstillstånd.

Det kan vara svårt att veta vart man ska börja när man ska söka arbetstillstånd. Det är din arbetsgivare som påbörjar din ansökan om arbetstillstånd, därmed kan du be din arbetsgivare kontakta Just Arrived när ni önskar att söka arbetstillstånd. Här nedan har vi en kort sammanfattning kring hur processen kan se ut när du får hjälp med arbetstillstånd hos oss. 

Steg 1. Granska

Granskningen går ut på att säkerställa att arbetsgivaren och den sökande uppfyller Migrationsverkets krav för att ansöka om önskat arbetstillstånd. Samt kontrollera om vi kan identifiera misstag som kan orsaka ett avslag för att undvika detta.

 

Steg 2. Bearbetning

Just Arrived har fått tillstånd av Migrationsverket att erbjuda våra kunder en snabb ansökningsprocess och kan därför garantera ett beslut inom 2-4 veckor, vilket normalt kan ta upp till 10 veckor.

 

Steg 3. Fackligt engagemang

Fackförbundet är med för att se till att de anställningsvillkor som erbjuds följer arbetsmarknadens kollektivavtal och andra praxis för att säkerställa en trygg anställning.

 

Steg 4. Ansökan

Informationen är sammanställd och ska granskas av Migrationsverket. Vid denna tidpunkt meddelar vi kunden att den officiella ansökan har lämnats in och ger kunden vägledning om användbar information att överväga för den kommande perioden med arbetstillstånd.

 

Steg 5. Beslut

Migrationsverket fattar beslut om bifall till ansökan och det kan ta olika tid beroende på typ av tillstånd. När beslutet har fattats kommer vi att informera kunden om kraven på din ansökan.

christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash.jpg

Med vår expertis inom detta område kan våra konsulter hjälpa dig om din ansökan har fått avslag och du vill överklaga beslutet. Beslutet att överklaga ska fattas inom tre veckor från dagen för mottagandet av beslutet. Kontakta oss i god tid.

Villkor för arbetstillstånd.

  • För att bli beviljad ett arbetstillstånd måste varje sökande ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart innan den sökande reser till Sverige.

  • Du ska ha ett giltigt anställningsavtal som är påskrivet av båda parter.

  • Erhålla ett giltigt pass.

  • Din anställning ska innebära anställningsvillkor som minst går i linje med kollektivavtal eller som följer branschstandard. 

  • Du ska ha en anställning som är försörjningsbar för dig. Därmed behöver du jobba i den omfattningen att lönen uppnår minst 13 000 kronor i månaden före skatt. 

  • Din arbetsgivare ska ha tecknat olika typer av försäkringar i din räkning innan du börjar jobba. Detta gäller sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

För att kunna få arbetstillstånd behöver kraven som ställs på arbetstillståndet uppnås för ett arbete. Detta innebär att du tillexempel inte får ha två eller flera jobb som tillsammans uppnår kraven. Ansökan blir då ogiltigförklarat. Arbetstillstånd krävs alltid om du ska arbeta i Sverige oavsett omständigheter. Detta innebär att det inte spelar någon roll om du är anställd i Sverige eller utomlands, om du är anställd via ett bemanningsföretag som hyr ut medarbetarna till ett företag i Sverige eller om du har förflyttats inom en koncern. 

Förnya Arbetstillstånd.

Har du tidigare haft ett arbetstillstånd i Sverige och vill ansöka om att förlänga arbetstillståndet? Då ska vi förklara vad du kan behöva tänka på.

När du ansöker om att förlänga ditt arbetstillstånd så kommer Migrationsverket kontrollera att villkoren för tidigare arbetstillstånd har varit godkända. Du ska kunna påvisa att du uppnått alla villkor för arbetstillstånd enligt ovan.

För att uppnå en komplett ansökan behöver du skicka in dokument som visar att lönen har varit uppfylld under alla tillståndsperioder du har haft i Sverige. Du ska även kunna påvisa försäkringsbolag och försäkringsnummer.


Om du har ett giltigt arbetstillstånd på sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd har löpt ut så har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på nästa beslut. Ansök tidigast fyra månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla. 

daria-pimkina-tYaccl19A3Q-unsplash.jpg

Kontakta våra experter.

bottom of page