top of page

Olika branscher

Vi har jobb inom allt från administration, ekonomi, service, transport, logistik, IT, management, försäljning mm.

Olika seniorer

Vi har jobb från ingångs- till chefsnivå

Omtänksam och professionell affärskultur

Icke partiskhet, allvarliga tillstånd och hjälpsamma rekryterare

bottom of page