• Just Arrived

Sänkta löner löser inte integrationen

Per hos oss delar med sig av sina tankar

Många politiker har lyft frågan om integrationen av nyanlända och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Den beskrivs ofta som vår tids absolut största samhällsutmaning. En viktig och stor fråga som väcker mycket debatt. En av de senaste förslagen är att sänka lönerna för nyanlända för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Ett förslag jag inte tror på.

Däremot är jag övertygad om att språk, arbete och utbildning är nyckeln till integration. På Just Arrived har vi förmånen att varje dag få träffa utrikesfödda som mer än gärna antar nya utmaningar med stort engagemang.

Sverige har fått massor av nya kompetenser

De nyanlända är Sveriges kanske mest oanade talangpool. De allra flesta bär på en enorm drivkraft och brinner för att bli en del av samhället och börja arbeta för svenska företag. Samtidigt är alldeles för många utanför arbetsmarknaden, alldeles för länge. Efter 8-10 år i Sverige kan de flesta fortfarande inte försörja sig själva, och 20% har aldrig haft något jobb. Samtidigt finns det över 100 000 lediga jobb i Sverige som inte tillsätts, främst på grund av att växande företag och branscher inte hittar rätt kompetens. Sverige behöver kockar, ingenjörer, utvecklare VVS-montörer, undersköterskor, målare, snickare, personal i hemtjänst och äldreboende, lastbilschaufförer, mekaniker, elektriker, fastighetstekniker med mera. Listan är lång. Men kommer vi att hitta dessa bristkompetenser genom att kraftigt sänka lönerna för nyanlända? Det tror inte jag. Lönesänkningar gör inte någon behörig eller mer kvalificerad till bristyrken. Det gör bara människor fattigare och beroende av en framtida garantipension. En pension som någon annan behöver finansiera.

Att matcha rätt kompetens är ett större problem än höga löner

På Just Arrived träffar mina kollegor och jag hundratals små och stora företag. Vi sätter oss in i deras verksamhet, i deras personalbehov och hur deras verklighet ser ut för att genom matchning hjälpa till att rekrytera och anställa nyanlända personer som brinner för att komma in på arbetsmarknaden. När vi träffar företagen har alla en sak gemensamt: Aldrig har dagens lönenivåer eller pensionsavsättningar varit något problem eller hinder för att anställa en nyanländ. Företagen behöver bra personal för att kunna möta sina kunders efterfrågan och utveckla sin verksamhet, men att schyssta villkor skulle vara ett hinder för att hitta eller anställa nyanlända är bara nonsens. Verkliga problem är däremot svårigheter att hitta rätt personlighet eller rätt kompetens, bristande kunskaper i svenska, avsaknad av rätt kompetenser, kvalifikationer och körkort. De företag vi möter vill ha kompetenta medarbetare levererar bra resultat och har schyssta anställningsvillkor.

Politiken, arbetsmarknadens parter, offentlig sektor, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle har nu en fantastisk möjlighet att ta tillvara på kraften hos alla de människor som sökt skydd i Sverige. Låt oss ta hand om den möjligheten tillsammans!

25 visningar0 kommentarer