• Just Arrived

Nyanlända jobbar gärna inom offentlig verksamhetMajoriteten av nyanlända villiga att byta yrkesbana för att få jobb

I undersökningen: De nyanländas röst har Diversify frågat nyanlända hur de ser på frågor som är kopplade till jobb och arbetsliv i Sverige. Undersökningen presenterades bland annat i Almedalen i juli och på Just Arriveds frukostmöte i Stockholm i oktober 2017.

Ett jobb - en viktig del för att bli en del av svenska samhället

Undersökningen visar att de tre viktigaste faktorerna för att känna sig som en del av det svenska samhället är att ha ett jobb och vara självförsörjande, att lära sig svenska och att hitta svenska vänner.

Samtidigt säger nästan hälften av de tillfrågade, 45 % att de upplever att det är svårt eller mycket svårt att hitta jobb i Sverige, 12 % säger till och med att det nästan känns omöjligt. Detta trots att den absoluta majoriteten av de tillfrågade kan tänka sig att arbeta med något som ligger utanför deras egentliga yrkesområde. Bara 11 % säger sig vara ovilliga till att byta yrkesbana.

Stort förtroende för regeringen, lägre förtroende för arbetsförmedlingen

De allra flesta (79 %) har ett mycket högt förtroende för Sveriges regering och det svenska samhället i stort. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lägre, 35 % uppger att de har högt förtroende för dem, medan 46 % uppger att de har högt förtroende för Migrationsverket. Ett jobb inom offentlig verksamhet rankas högt av nyanlända. 86 procent av de som deltagit i rapporten vill helst arbeta inom offentlig verksamhet.

- De flesta nyanlända har ett mycket högt förtroende för Sverige i stort, som offentlig verksamhet representerar, vilket också kan förklara varför just offentlig sektor rankas så högt, säger Linda Hedström Eriksson, verksamhetsansvarig på Diversify

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes av maj-juni 2017. 680 personer svarade på enkäten som var tillgänglig på arabiska, engelska & svenska

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla