• Just Arrived

Var inte så rädda för att anställa högutbildade

Många som kommer nya till Sverige har med sig både lång erfarenhet och högre utbildning från sina hemländer. Något som faktiskt ibland kan bli ett hinder i jakten på första jobbet i Sverige. Lova Westlund hos Just Arrived vill gärna utmana fler arbetsgivare att inte sålla bort högutbildade kandidater när det handlar om jobb som normalt inte kräver högre utbildning.


På Just Arrived arbetar vi främst med det vi kallar för entréjobb för nyanlända och utrikesfödda. Vi definierar entréjobb som den första vägen in en bransch. Det är operativa jobb, oftast av assisterande karaktär där man har en möjlighet att växa och utvecklas. Här finns inga krav på svenska certifikat eller svenska utbildningar. Flytande svenska är inte heller ett krav. Däremot kan viss yrkeserfarenhet efterfrågas.

Risk för dubbelbestraffning

När det gäller utrikes födda pratar vi ofta om problematiken med att vi inte lyckas ta tillvara på kompetensen hos de som har högre utbildning när de inte får jobb som matchar deras utbildning. Men det finns också en risk för att högre utbildning kan göra det svårare att hitta ett jobb överhuvudtaget.

Det här är något som jag och mina kollegor tyvärr möter i våra kontakter både med kandidater och arbetsgivare säger Lova Westlund som är Operations Manager på Just Arrived och fortsätter:
Tyvärr märker vi att en högre utbildning ibland kan vara ett hinder när man söker jobb som inte kräver det. Flera av våra kandidater berättar att de sällan eller aldrig blir kallade till intervjuer trots att de har full kapacitet att klara jobbet. När de följer upp får de höra att de har för för mycket erfarenhet eller är för välutbildade. Men de seniora tjänsterna får de inte heller. Det blir en dubbelbestraffning som kan bli tuff. Visst ska vi sträva efter att människor ska få jobb som matchar deras utbildning. Men ibland kan det ta tid att få utbildning och certifikat validerade. Ibland måste man komplettera med svensk utbildning. Och ibland vill man bara komma igång att jobba. Något som inte alltid är helt enkelt.

Lita på kandidaten vill jobba hos dig

Vad tror du orsaken är?

Jag har mött vissa arbetsgivare som kan vara oroliga för att kandidater som har studerat och tidigare har arbetat inom vissa yrken kommer att känna sig understimulerade på jobb som har mindre krav på kvalifikationer. Man tänker också att de inte kommer vara nöjda med lönen. Och att det ökar risken för att de inte ska stanna så länge.

Ligger det något i det?

Det går ju aldrig att dra alla över en kam och visst kan det stämma ibland. Men att få rätt person på rätt plats handlar om mycket mer än utbildning och tidigare erfarenhet. Det handlar också om vilja, motivation och inte minst potential. Idag finns det aldrig några garantier för hur länge en medarbetare stannar. Jag tycker man ska se till vad personen kan bidra med här, nu och de närmaste åren framåt.

Har du något råd till arbetsgivare?

Jag tycker generellt att man ska lita på att om en kandidat söker en viss tjänst så är de också intresserade av den. Bestäm inte på förhand huruvida det är tillräckligt stimulerande eller inte för hen. Låt personen få fatta det beslutet själv. Vem vet, första jobbet in i en ny bransch kan också bli steget till en helt ny karriär!

#justarrived #jobb #rekrutering

12 visningar0 kommentarer