• Just Arrived

Det här behöver du ha koll på när du anställer nyanlända


Enligt en rapport från PWC (Företagarens vardag 2016) tycker 50% av Sveriges smågföretagare att det är viktigt att anställa nyanlända, men en dryg tredjedel 36% saknar kunskap och kontakter för ta det vidare. En fråga som vi på Just Arrived ofta möter är vilken dokumentation man som arbetsgivare ska fråga efter. Beroende på under vilka villkor den nyanlände befinner sig i Sverige gäller finns olika förutsättningar. Lova Westlund är ansvarig för Just Arriveds bemanningsverksamhet och anställer många nyanlända. Nedan ger hon en överblick på det viktigaste att hålla koll på:

EU-medborgare

EU-medborgare behöver ett samordningsnummer som används istället för personnummer. Det får man från Skatteverket

Personer som har fått uppehållstillstånd

När man har har fått uppehållstillstånd i Sverige har man också också rätt att arbeta. Från Skatteverket får personen ett svenskt personnummer. Hen behöver också ett bankkonto för att du som arbetsgivare ska kunna betala ut lön.

Personer som är asylsökande

Som asylsökande uppmanas man att själv ordna sin försörjning och man är undantagen krav på arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. Alla asylsökande får ett LMA-kort som utfärdas från Migrationsverket. Under punkt 7 på ska det stå AT-UND (undantag från krav på arbetstillstånd)

Samordningsnummer fås från Skatteverket och används istället för personummer.

Tillgång till ett bankkonto. Det är ibland svårt för asylsökande att öppna bankkonto. Tänk då på att bankkontot inte måste vara i arbetstagarens namn. Det kan också vara en släktings konto.

Vill du anställa nyanländ kompetens? Kontakta oss gärna.

22 visningar0 kommentarer