• Just Arrived

5 vägar till ökad affärsnytta med mer mångfaldEnligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare aktivt arbeta mot diskriminering och för likabehandling. Men mångfald handlar naturligtvis inte bara om följa lagen. Framför allt bidrar ett aktivt mångfaldsarbete till ökad affärsnytta som gynnar din organisation positivt. 5 sätt att som stärker ditt företag hittar du nedan.

1. Ökat utbud av kandidater

Arbetsgivare letar ofta folk via kontakter. Men det egna kontaktnätet har till slut sina begränsningar och risken blir att du till slut anställer medarbetare som mer eller mindre redan liknar dem som redan jobbar hos dig. Genom att bredda sökningen ökar du också chansen att hitta rätt medarbetare.

2. Ökad förståelse för dina kunder

För att öka kundnöjdheten, nå nya kundgrupper och förstå ändrade önskemål och beteenden behöver du ku känna dina kunder väl. Förutfattade meningar och värderingar om olika grupper ligger lätt i vägen för en bred förståelse för kunderna och nya marknader. Genom att öka mångfalden bland dina medarbetare kommer du ha enklare att förstå vad som driver dina olika målgrupper. Kanske kommer du till och med på att du kan nå ut till nya målgrupper som du hittills har missat.

3. Stärk ditt varumärke som arbetsgivare

Enligt Rekryteringsenkäten 2016, utförd av Svenskt Näringsliv, har 60 % av arbetsgivare i Sverige svårt att hitta rätt kompetens. Att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare för att kunna locka till sig rätt medarbetare. Genom att arbeta strategiskt med mångfald på företaget visar att du som arbetsgivare investerar i medarbetarna, ser till individen, och att alla anställda har lika möjligheter att göra karriär.

4. Mer lönsamhet och innovation

Forskning* visar att företag med ökad mångfald bland chefer också är de företag som i större utsträckning ökar sina marknadsandelar och hittar nya segment. I en tid när när omgivningen ställer allt högre krav på utveckling och förändring är det också intressant att se att ju mer mångfald och oliktänkande premieras desto högre blir innovationsgraden.**

5. CSR går från ord till handling

Företag idag förväntas kunna visa upp konkreta satsningar på socialt ansvar och samhällsnytta. Det här efterfrågas både av konsumenter och inom business-to-business. Att arbeta aktivt med mångfald på den egna arbetsplatsen är en konkret handling som tydligt visar att det CSR-arbetet genomsyrar hela företaget även i vardagen.

Källor * Harward Business Review How Diversity Can Drive Innovation, 2013, Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marschall & Laura Sherbind **How Does Diversity Spur Innovation? Katherine W. Phillips, Senior Vice Dean of Columbia Business School.

36 visningar0 kommentarer