• Just Arrived

3 råd när din medarbetare inte pratar svenska flytande


Anna Hörnmark är Operations Manager på Just Arrived. Här delar hon med sig av sina tankar kring något som våra kunder ofta frågar om: Hur funkar det på jobbet när en medarbetare inte pratar flytande svenska?

Jag och mina kollegor får ofta frågan kring hur det egentligen fungerar med medarbetare som inte pratar svenska flytande. Oftast handlar det om en oro för att man inte ska kunna ta till sig viktig information, men ibland uttrycks också oro för att det blir jobbigt med det sociala umgänget när någon inte har svenska som huvudspråk.

Jag vill gärna poängtera att de allra flesta som vi har kontakt med är redan i full gång med att lära sig svenska. Många av dem har på kort tid fått väldigt goda språkkunskaper. När vi matchar ut våra kandidater på uppdrag arbetar vi alltid för att matcha språkkunskaper utifrån de behov som finns hos arbetsgivaren så det brukar sällan bli några problem.

Det är också bra att komma ihåg att med många nya svenskar i landet får många organisationer och företag också många nya kunder som inte har svenska som modersmål. Att ha medarbetare som pratar fler språk än svenska blir då värdefullt och kan bidra till att du kan ge bättre service.

3 tips för dig som har medarbetare som inte pratar flytande svenska:

Se gärna till att viktiga instruktioner finns skriftligt. Då kan man enkelt gå tillbaka och läsa igen och risken för missuppfattningar minskar. Och om svenskan är knagglig i början kan det vara väldigt bra med dubbla instruktioner på både svenska och engelska. Det bidrar också till att snabbare utveckla språket.

Att komma ut i arbetslivet är en viktig del i att lära sig svenska för nyanlända. Därför är det oftast uppskattat att det pratas svenska på fikarasten även om det går lite knaggligt. Kom ihåg att man ofta förstår bättre än pratar, och gärna vill öva talet. Jag träffar många av våra kandidater som ibland är lite frustrerade för att kollegorna och chefen automatiskt går över till engelska.

Kanske har ni kunder som också pratar samma språk som din medarbetare? Dra nytta av att ha en medarbetare hos dig som kan hjälpa till att kommunicera eller översätta. Kanske kan du till och med lära dig några användbara fraser.

59 visningar0 kommentarer