cheerful-colleagues-working-on-laptop-in
group-of-women-sitting-on-chairs-1181625

Bli först att certifiera ert företag i mångfald

Mycket händer i världen just nu när det handlar om människors lika värde och många vill göra skillnad.

 

Vi ser att mångfaldsfrågan är mer aktuell än någonsin i svenska bolag. Dock är det ändå väldigt få som faktiskt gör något konkret. Ofta beror detta på en okunskap om hur och vad man ska göra.  

 

Just Arrived är därför stolta att lansera –

Mångfaldspaketet

Vanliga utmaningar 

- Svårt att validera utrikesfödd kompetens

- Svårt att få kvalitativa ansökningar med ett större mångfald

- Svårt att få med sig hela organisationen

- Svårt att vara inkluderade

Våra lösningar

Uthyrning

/rekrytering

Annonsering

/inkludering

Konsultering

Integrationsgalan

Validering

symboler till webber.png

Föreläsning

/event

Certifierade företag

sellpy.png
symbol without lines.png

Över 2 års samarbete och över 30 nyanlända talanger i jobb. Online second-hand butiken Sellpy är tar inte bara sitt ansvar när de kommer till miljön, men också för Sveriges integration.

LL-Bolagen-.jpg
symbol without lines.png

LL-bolagens samarbete startades för lite över ett år sedan. Under den tiden har flera utrikesfödda talanger kommit i arbete och har idag äntligen fått en långsiktig anställning.

martin och servera.png
symbol without lines.png

Martin & Servera satte upp ett internt mål, att deras företag skulle spegla det samhället vi lever i. Över 1 års lyckat samarbete och Martin & Servera har visat att de tar tydliga actions emot det målet.