Bli först att certifiera ert företag i mångfald

Mycket händer i världen just nu när det handlar om människors lika värde och många vill göra skillnad.

 

Vi ser att mångfaldsfrågan är mer aktuell än någonsin i svenska bolag. Dock är det ändå väldigt få som faktiskt gör något konkret. Ofta beror detta på en okunskap om hur och vad man ska göra.  

 

Just Arrived är därför stolta att lansera –

Mångfaldspaketet

Vanliga utmaningar med mångfald

- Svårt att validera utrikesfödd kompetens

- Svårt att få kvalitativa ansökningar med ett större mångfald

- Svårt att få med sig hela organisationen

- Svårt att vara inkluderade

Mångfaldspaketet -

ett smörgåsbord av lösningar!

Vi analyserar företagets svårigheter & utmaningar och hjälper till där det behövs.  

Konsultering

Om behov finns erbjuds rabatt på rekrytering via oss

Rekrytering

Skräddarsydda workshops med experter på plats!

Workshop

Vi ger kontinuerlig återkoppling för att de ska bli mer inkluderande. 

Annonsering

En av våra inspirationsföreläsare håller en givande föreläsning för hela företaget

Föreläsning

Ni blir certifierade och har chansen att få flera priser av en oberoende jury

Integrationsgala