• Just Arrived

Det är inte bara vi som förstår att nyanländas närvaro på arbetsmarknanden är en win-win-situation!

“Bygg- och fastighetsbranschen är en av de branscher som just nu upplever en kapacitets- och kompetenskris… Som representanter för hela fastighetsbranschen är vi beredda att göra vårt, både för att lösa bostadskrisen och snabbt få nyanlända i arbete”. Mona Finnström, VD Fastigo‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Läsa hela artikeln i Dagens Samhälle.


0 visningar

2020 Just Arrived

Just Arrived Logo_long.png